Βιβλίο
Blue Star Ferries
Δράση: Καπάκια
Anek
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (22/5/2018 14:37)

Έπειτα από αίτημα που υπέβαλε στην ΕΠΣΔ, ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου και τις απαραίτητες ενέργειες του Προέδρου της ΕΠΣΔ και μέλους της Ε.Ε. της ΕΠΟ κ. Διακοφώτη Παναγιώτη, θα πραγματοποιηθεί σχολή ανανέωσης ισχύς ταυτοτήτων για τα μέλη του Συνδέσμου (Σ.Π.Π.Δ).

Την εν λόγω σχολή, έχουν υποχρέωση να παρακολουθήσουν οι προπονητές που έχουν φοιτήσει σε σχολές μέχρι 31/12/2017 των διπλωμάτων UEFA A, UEFA  B. Η συμμετοχή όλων των παραπάνω που ενδιαφέρονται να εργασθούν ως προπονητές, είναι υποχρεωτική, προκειμένου να έχει ισχύ η ταυτότητα τριετίας τους (2018-2021), που θα εκδοθεί μέσα στο 2018. Όσοι από τα μέλη του Σ.Π.Π.Δ. δεν παρακολουθήσουν τη σχολή στη Ρόδο, θα υποχρεωθούν να την παρακολουθήσουν σε άλλη περιοχή της Ελλάδος, όταν προκύψει.

Η σχολή είναι διήμερη και θα ανακοινωθεί έγκαιρα η ακριβής ημερομηνία, ο χώρος (θεωρητικού, πρακτικού μέρους) και οι ώρες λειτουργίας.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

-40 € για τους προπονητές UEFA C' (30 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)

- 80 € για τους προπονητές UEFA B' (60 € υπέρ Ένωσης και 20 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)

-120 € για τους προπονητές UEFA A' (90 € υπέρ Ένωσης και 30 € υπέρ συνδέσμου προπονητών).