Δράση: Καπάκια
Blue Star Ferries
Anek
Βιβλίο
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣΔ (04/6/2018 12:47)

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Κος Διακοφώτης Παναγιώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Πέμπτη 07.06.2018  και ώρα 15:00 στα γραφεία της Ένωσης.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Ενημέρωση Προέδρου.  

2) Εκπροσώπηση ΕΠΣΔ στην Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ

3) Επιτροπή Πρωταθλήματος.

4) Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.

5) Τεχνική Επιτροπή.

6) Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.

7) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

8) Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.

9) Αλληλογραφία - διάφορα.

Για την Ε.Ε.,

Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραμματέας

                               Μέλος της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.

                                Διακοφώτης Παναγιώτης                                                                                 Παυλίδης Γεώργιος