Anek
Blue Star Ferries
:


:


& (27/7/2018 13:20)

Βασικ σημεα αλλαγν  του νου ΚΑΠ Ερασιτεχνικν Ομδων περιδου 2018-2019

  • Αρθρο14 (παρ. 2)

Οι αριθμο της φανλας των ποδοσφαιριστν στα ερασιτεχνικ πρωταθλματα ( και στην Γ Εθνικ) πρπει να κυμανονται απ το 1 ως το 18 να χουν μνο να χρμα και να μην περιχουν οτε διαφημιστικ, οτε διακοσμητικ στοιχεα.

  • ρθρο14 (παρ. ε)

Απαγορεεται η προβολ η διαφμιση προντων καπνο δυνατν αλκοολοχων ποτν, πως επσης και συνθματα μηνματα πολιτικς, θρησκευτικς φυλετικς φσεως.

  • ρθρο14 (παρ. στ)

Στις εμφανσεις των ποδοσφαιριστν, επιτρπεται η αναγραφ του αριθμο, του ονματος του ποδοσφαιριστ, η επωνυμα της ομδος, το μβλημα, η επσημη μασκτ, της ομδος, η σημαα της χρας, οι επσημοι χορηγο της ομδος, το σχηματικ λεκτικ λογτυπο επωνυμα του κατασκευαστ της εμφνισης, απεικνιση σε σχση με τους εθνικος ττλους, πως και να εναι γχρωμες.

  • ρθρο 15 (παρ. γ.)

Τυχν συμμετοχ ποδοσφαιριστ (δικαιομενου να αγωνιστε) με λλον αριθμ φανλας απ αυτν που εχε δηλωθε ακμη και με φανλα λλου ποδοσφαιριστ, δεν συνιστ αντικανονικ συμμετοχ του στον αγνα, μως η υπατια ομδα τιμωρεται με χρηματικ ποιν,  στα ερασιτεχνικ πρωταθλματα απ 50,00 ως 300,00 Ευρ.

Ειδικς περιπτσεις απαγρευσης συμμετοχς σε αγνες - ρθρο 19 παρ. 17

Στον παρντα κανονισμ που αναφρεται «συμμετοχ ποδοσφαιριστ», εννοεται η αγωνιστικ συμμετοχ του στον αγνα και χι απλ η αναγραφ του στο Φ.Α.

  •  ρθρο 21 (παρ.3ε)

Εν μα ομδα αποχωρσει απ ναν αγνα μετ την ναρξ του, τιμωρεται με αφαρεση πντε (5) βαθμν απ την τρχουσα και πντε (5) βαθμν απ την επμενη αγωνιστικ περοδο και χρηματικ ποιν  ως δο χιλιδες (2.000) ευρ για τα ερασιτεχνικ σωματεα.

  • ρθρο 22 (παρ. 7)

Η πρσκληση( ανακονωση προγρμματος) ομδας για να συμμετσχει στους αγνες πρωταθλματος γνεται με την κοινοποηση εντς τριν (3) ημερν για τα ερασιτεχνικ πρωταθλματα, πριν την ημρα διεξαγωγς τους.

Ειδικ για περιπτσεις αγνων κατταξης (play off και play out), μπαρζ λλων εκτκτων περιπτσεων, η σχετικ προθεσμα ορζεται σε δο (2) ημρες.

Η διοργαντρια δναται, κατ την κρση της, να προβε σε αναβολ προγραμματισμνου αγνα, χωρς χρονικ περιορισμ για λγους ανωτρας βας (π.χ. διακοπ συγκοινωνιν, θεομηνα, ακραα καιρικ φαινμενα κτλ.) για σπουδαο λγο, με απφαση του προδρου της  ΕΠΣ, ενημερνοντας σχετικ τα ενδιαφερμενα σωματεα.

  • ρθρο 29(παρ. 5 α, β)

Τα ραδιοτηλεοπτικ δικαιματα και τα δικαιματα διαδικτυακς (μσω ντερνετ) μετδοσης των Πανελλνιων ερασιτεχνικν πρωταθλημτων, των τοπικν πρωταθλημτων ευθνης των Ε.Π.Σ, ρυθμζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τις προκηρξεις της οικεας διοργαντριας.

β) Κθε σμβαση παραχρησης των αναφερομνων στην παργραφο 1 δικαιωμτων μεταξ ενς σωματεου και ενς δικαιοχου φορα, ανεξαρττως υπρξεως και ψους τιμματος, θα πρπει να εγκρνεται απ την κατ περπτωση διοργαντρια, την οικεα νωση για τα τοπικ πρωταθλματα και την Ε.Π.Ο. για το πρωτθλημα Γ Εθνικς μχρι την τελευταα εργσιμη ημρα προ του αγνα.

Απαγορεεται η απευθεας (ζωνταν) μετδοση κθε αγνα ταν η σμβαση παραχρησης των δικαιωμτων δεν χει εγκριθε απ τη διοργαντρια

  • ρθρο 38.

Για την ανδειξη της κυπελλοχου της, λες οι ΕΠΣ διοργαννουν, Κπελλο ερασιτεχνικν ομδων της επικρτεις τους, στο οποο θα μετχουν υποχρεωτικ οι ομδες της Γ’ Εθνικς κατηγορας, οι ομδες της Α’  κατηγορας των ΕΠΣ και προαιρετικ οι υπλοιπες ομδες και οι ερασιτεχνικς ομδες σωματεων που δρυσαν ΠΑΕ (οι τελευταες δικαιονται να συμμετχουν, μνον εφσον συμμετχουν και στα πρωταθλματα της οικεας ΕΠΣ).

Η μη υποβολ δλωσης συμμετοχς απ τα υποχρεομενα να συμμετσχουν σωματεα, συνεπγεται με τον αποκλεισμ της ομδας απ το Κπελλο.

Η ομδα αυτ χνει τον πρτο επσημο αγνα του πρωταθλματος στο οποο δικαιοται να μετσχει και της επιβλλεται χρηματικ ποιν ως πεντακσια (500) ευρ.

Οι διοργαντριες ΕΠΣ με τις οικεες προκηρξεις ρυθμζουν λα τα θματα που αφορον την διοργνωση του κυπλλου τους.

Η Κυπελλοχος κθε Ε.Π.Σ.  συμμετχει στο ενιαο Κπελλο Ελλδος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ –αν δεν συμμετσχει τιμωρεται με μηδενισμ στο πρτο επμενο αγνα πρωταθλματος και χρηματικ πρστιμο.

Ο θεσμς του ενιαου Κυπλλου Ερασιτεχνν παει να υφσταται πλον.

ΠΕΡΙ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

νας ποδοσφαιριστς, ταν χει αποκτσει ταυττητα προπονητ Ε.Π.Ο. UEFA χει υποβλλει ατηση για κδοση ταυττητας προπονητ, παει αυτματα να χει δικαωμα να αγωνζεται.

Η συμμετοχ του θεωρεται ως αντικανονικ συμμετοχ και επισρει τις απ τους Κανονισμος της Ε.Π.Ο. προβλεπμενες ποινς για τον διο και το σωματεο.

 νας ποδοσφαιριστς που χει αποκτσει ταυττητα προπονητ ΕΠΟ UEFA εν ισχ, εφσον επιθυμε να αγωνζεται, θα πρπει να καταθτει την ταυττητα αυτ στην ΕΠΟ- Ε.Π.Σ. τουλχιστον δκα (10) ημρες προ της ενρξεως της αγωνιστικς περιδου της κατηγορας στην οποα θλει να αγωνιστε και να υποβλλει γγραφη δλωση με την οποα θα δηλνει τι αυτ την αγωνιστικ περοδο επιθυμε να αγωνιστε ως ποδοσφαιριστς.

Μετ απ την ενργεια αυτ δεν θα χει δικαωμα να εργαστε ως προπονητς καθ λη την διρκεια της αγωνιστικς περιδου.