Δράση: Καπάκια
Blue Star Ferries
Βιβλίο
Anek
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

2η Σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA A, B και C (06/8/2018 12:00)

Την περίοδο 26-31/8/2018 στην ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ θα λειτουργήσει 2η Σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA A,  UEFA B και UEFA C οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΠΣΔ το έντυπο «ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή στην Αστυνομία, βρίσκεται στο πεδίο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΕΝΤΥΠΑ» στο site της Ένωσης και να καταβάλλουν το σχετικό παράβολο. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.