Βιβλίο
Anek
Δράση: Καπάκια
Blue Star Ferries
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣΔ (31/8/2018 15:35)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Κος Διακοφώτης Παναγιώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Τρίτη 04.09.2018  και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Ενημέρωση Προέδρου.  
  2. Επιτροπή Πρωταθλήματος.
  3. Τοπικό Όργανο Διαιτησίας
  4. Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.
  5. Τεχνική Επιτροπή.
  6. Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.
  7. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  8. Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.
  9. Αλληλογραφία - διάφορα.

Για την Ε.Ε.,

 

Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραμματέας

                             Μέλος της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.

                               Διακοφώτης Παναγιώτης                                                                                   Παυλίδης Γεώργιος