Βιβλίο
Δράση: Καπάκια
Blue Star Ferries
Anek
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (04/1/2019 18:40)

Παράταση της έναρξης ισχύος της Κάρτας Υγείας Αθλητή θα ανακοινωθεί, έπειτα από τηλεφωνική ενημέρωση που είχαμε από την Ε.Π.Ο. Η νέα ημερομηνία ισχύος της θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Κατόπιν τούτου οι αγώνες θα διεξάγονται με τη χρήση των Καταστάσεων Υγείας, όπως ίσχυε μέχρι τώρα βάση ΚΑΠ.