Βιβλίο
Blue Star Ferries
Anek
Δράση: Καπάκια
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C (15/2/2019 14:23)

UEFA C

Λειτουργία σχολής UEFA C στην ΕΠΣ Δωδεκανήσου (Ρόδος) το χρονικό διάστημα 4-17/3/2019

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη γραμματεία της Ένωσης αυτοπροσώπως ή μέσω fax: 2241022909 ή μέσω  email: epsdod@hotmail.com, καταληκτική ημερομηνία αποστολής στην ΕΠΣΔ των δικαιολογητικών τις 20.02.2019

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣΔ
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
8.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

10. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα

****Το παράβολο συμμετοχής στη Σχολή Προπονητών UEFA C’, θα υποβάλλεται μετα την επιλογή του υποψηφίου.