Βιβλίο
Blue Star Ferries
Δράση: Καπάκια
Anek
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (11/4/2019 13:25)

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, αναγνωρίζεται το Σωματείο με την επωνυμία «ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ», με έδρα το Αντιμάχεια και με Αρ. Μητρώου ΕΠΟ: 6640, στη δύναμη των Σωματείων της ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.