Δράση: Καπάκια
Anek
Blue Star Ferries
Βιβλίο
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣΔ (03/6/2019 15:26)

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Κος Διακοφώτης Παναγιώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 του εδαφίου β’, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Τετάρτη 05.06.2019 και ώρα 15:00 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Ενημέρωση Προέδρου.  
  2. Εκπροσώπηση ΕΠΣΔ για τη Γ.Σ. της ΕΠΟ (28.06.2019)
  3. Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.
  4. Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.
  5. Τεχνική Επιτροπή.
  6. Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.
  7. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  8. Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.
  9. Αλληλογραφία - διάφορα.

Για την Ε.Ε.,

Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραμματέας

                            Μέλος της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.

                             Διακοφώτης Παναγιώτης                                                                                     Παυλίδης Γεώργιος