Βιβλίο
Δράση: Καπάκια
Blue Star Ferries
Anek
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ (02/8/2019 14:54)

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, των δηλώσεων συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας Blue Star Ferries, περιόδου 2019-2020, δήλωσαν συμμετοχή δεκατέσσερις ομάδες (14) από τις δεκαέξι (16) που είχαν δικαίωμα.  Δεν δήλωσε συμμετοχή η «ΑΕ ΚΥΠΡΟΣ» και η «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ». Βάση προκήρυξης, θα καλεσθούν η πρώτη και η δεύτερη επιλαχούσα ομάδα.