Δράση: Καπάκια
Βιβλίο
Blue Star Ferries
Anek
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ K-12 ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3ος Ομιλος

<< ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ K-12 ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ος Ομιλος

Α.Ο.
ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΕΣ
ΚΑΛΥΜΝ
ΟΥ 2
ΑΕ ΚΩΣ
2
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΑΣΦΕΝΔ
ΟΥ 2
ΑΟ
ΑΘΛΟΠΑ
ΙΔΙΩΝ
ΚΩ 2
ΝΙΚΑΓΟ
ΡΑ
ΚΕΦΑΛΟ
Υ 2
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2-0-70-51-83-7
ΑΕ ΚΩΣ 25-2-2-40-70-3 α.α.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ 23-32-2-3-38-4
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 29-16-26-4-7-3
ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 25-22-02-11-1-