Δράση: Καπάκια
Anek
Βιβλίο
Blue Star Ferries
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Προκηρύξεις - Έντυπα

Έγγραφο Μέγεθος Τύπος
2019-2020 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ114 KB
2019-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ882 KB
Δικαιολογητικά α εγγραφής ποδ/στων30 KB
ΕΝΤΥΠΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ85 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΑΣ/ΧΝΩΝ-ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ1 MB
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ347 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ307 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ280 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ317 KB
Κάρτα Υγείας Αθλητή656 KB
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΣΔ268 KB
Πρότυπος Πίνακας για Πρώτη Εγγραφή Αλλοδαπού27 KB
Πρώτη εγγραφή Υπηκόων Χωρών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλλοδαπών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών 32 KB
ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ/ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ87 KB