Βιβλίο
Anek
Δράση: Καπάκια
Blue Star Ferries
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Γ Κατηγορία
16η ΑγωνιστικήΔΩΡΙΕΑΣ-ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ

2 - 1

Διακύμανση ΑποτελέσματοςWarning: mysql_query(): Unable to save result set in /home/badoulis/public_html/epsdod/results/display_game.php on line 481
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '4') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '6415' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '6415' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '6415' AND player_team.teamID = '51' AND player_team.periodID = '4' AND player_team.date_from <= '2018-03-18' AND player_team.date_to >= '2018-03-18' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.