Δράση: Καπάκια
Blue Star Ferries
Βιβλίο
Anek
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορία
13η ΑγωνιστικήΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ-ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ

3 - 2

Διακύμανση ΑποτελέσματοςWarning: mysql_query(): Unable to save result set in /home/badoulis/public_html/epsdod/results/display_game.php on line 481
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '5') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '8735' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '8735' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '8735' AND player_team.teamID = '36' AND player_team.periodID = '5' AND player_team.date_from <= '2019-02-10' AND player_team.date_to >= '2019-02-10' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.