Δράση: Καπάκια
Anek
Βιβλίο
Blue Star Ferries
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Εφηβίκο Ομιλος Νήσων

Εφηβίκο Ομιλος Ροδου >>

Α.Ο.
ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΕΣ
ΚΑΛΥΜΝ
ΟΥ
ΑΕ ΚΩΣΑΕ
ΛΕΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΑΣΦΕΝΔ
ΟΥ
ΑΟ
ΑΘΛΟΠΑ
ΙΔΙΩΝ
ΚΩ
ΒΑΘΥ
ΚΑΛΥΜΝ
ΟΥ
ΔΟΞΑ
ΚΑΡΔΑΜ
ΑΙΝΑΣ
ΚΑΛΥΜΝ
ΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΑΓΟ
ΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΟ
Υ
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-1-31-30-50-94-20-96-11
ΑΕ ΚΩΣ3-2-3-0 α.α.2-40-52-41-31-4
ΑΕ ΛΕΡΟΥ0-3 α.α.1-0-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.1-20-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ 6-43-13-0 α.α.-1-30-51-21-3
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ5-23-03-0 α.α.9-1-6-08-15-1Αναβλήθηκε
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ3-23-0 α.α.3-0 α.α.-1-6Αναβλήθηκε
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ5-23-0 α.α.2-2-3-04-6
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ4-13-0 α.α.6-33-3-1-2
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ3-22-13-10-31-25-6-