Δράση: Καπάκια
Anek
Blue Star Ferries
Βιβλίο
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Κ-16 Ομιλος Νήσων

<< K-16

Α.Ο.
ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΕΣ
ΚΑΛΥΜΝ
ΟΥ
ΑΕ ΚΩΣΑΕ
ΛΕΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΑΣΦΕΝΔ
ΟΥ
ΑΝΤΙΜΑ
ΧΟΣ
ΑΟ
ΑΘΛΟΠΑ
ΙΔΙΩΝ
ΚΩ
ΑΟ
ΔΙΚΑΙΟ
Υ
ΒΑΘΥ
ΚΑΛΥΜΝ
ΟΥ
ΝΙΚΑΓΟ
ΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΟ
Υ
ΠΑΟΚ
ΚΩ
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-4-00-2Αναβλήθηκε1-44-0
ΑΕ ΚΩΣ-0-51-73-0 α.α.4-1
ΑΕ ΛΕΡΟΥ3-1-1-30-20-2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ -2-37-02-03-0 α.α.
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ3-1-8-04-03-0 α.α.
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ5-21-00-13-2-3-0 α.α.12-0
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ1-71-80-21-8-
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ7-14-09-0-3-0 α.α.8-0
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.-0-3 α.α.
ΠΑΟΚ ΚΩ0-81-60-62-1-