Βιβλίο
Δράση: Καπάκια
Blue Star Ferries
Anek
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Κ-16 Ομιλος Νήσων

<< K-16

Α.Ο.
ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΕΣ
ΚΑΛΥΜΝ
ΟΥ
ΑΕ
ΔΙΑΣ
ΑΕ ΚΩΣΑΕ
ΛΕΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΑΣΦΕΝΔ
ΟΥ
ΑΟ
ΑΘΛΟΠΑ
ΙΔΙΩΝ
ΚΩ
ΑΟ
ΔΙΚΑΙΟ
Υ
ΒΑΘΥ
ΚΑΛΥΜΝ
ΟΥ
ΝΙΚΑΓΟ
ΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΟ
Υ
ΠΑΟΚ
ΚΩ
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-3-94-03-0 α.α.0-21-43-0 α.α.1-43-0 α.α.4-0
ΑΕ ΔΙΑΣ4-3-3-15-02-22-38-04-03-0 α.α.5-0
ΑΕ ΚΩΣ2-11-6-4-20-51-75-10-43-0 α.α.4-1
ΑΕ ΛΕΡΟΥ3-10-20-1-1-30-23-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ 3-32-35-21-0-1-37-02-03-0 α.α.5-0
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ5-23-24-01-00-1-8-03-0 α.α.3-0 α.α.12-0
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ1-70-111-80-20-61-8-0-33-0 α.α.2-1
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ1-12-37-14-00-30-39-0-3-0 α.α.8-0
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.-0-3 α.α.
ΠΑΟΚ ΚΩ1-51-60-3 α.α.0-10-80-62-10-3 α.α.3-0 α.α.-