Βιβλίο
Anek
Δράση: Καπάκια
Blue Star Ferries
Αυγουστίνος

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Κ-14 Ομιλος Νήσων

<< Δεύτερη Φάση Παιδικού Πρωταθλήματος

Α.Ο.
ΑΡΓΟΝΑ
ΥΤΕΣ
ΚΑΛΥΜΝ
ΟΥ
ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙ
ΟΣ
ΠΑΝΟΡΜ
ΟΥ
ΑΕ
ΔΙΑΣ
ΑΕ ΚΩΣΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΑΣΦΕΝΔ
ΟΥ
ΑΟ
ΑΘΛΟΠΑ
ΙΔΙΩΝ
ΚΩ
ΑΟ
ΔΙΚΑΙΟ
Υ
ΒΑΘΥ
ΚΑΛΥΜΝ
ΟΥ
ΔΟΞΑ
ΚΑΡΔΑΜ
ΑΙΝΑΣ
ΝΙΚΑΓΟ
ΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΟ
Υ
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-5-13-33-16-32-08-15-19-05-0
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ1-7-1-53-120-71-43-12-03-10-2
ΑΕ ΔΙΑΣ0-13-0 α.α.-6-14-41-06-211-19-03-0
ΑΕ ΚΩΣ1-66-41-8-3-41-105-110-48-42-1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ 0-69-21-46-2-1-411-23-29-03-1
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ1-13-0 α.α.3-26-02-4-11-17-09-21-0
ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ1-73-0 α.α.1-92-72-92-4-3-0 α.α.5-20-9
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ1-55-12-63-20-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.-6-20-3 α.α.
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ0-123-40-72-82-103-130-63-0 α.α.-0-7
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ1-24-21-36-10-3 α.α.2-34-03-0 α.α.4-0-